อ่าน Naruto 700 แปลไทย, อ่าน One Piece 782 แปลไทย, อ่าน Bleach 622 แปลไทย, อัพเดทข่าวประจำวันและข่าวไอที โหลดเพลง โหลดโปรแกรม คำคมโดนๆ

SMF & Programmer => Programmer => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2012, 09:26:33 pm

หัวข้อ: Crack Md5 [vb]
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2012, 09:26:33 pm
[mb]

โค๊ด: [Select]
Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    End Sub
    Private Function GenerateHash(ByVal strToHash As String) As String
        Dim md5Obj As New Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
        Dim bytesToHash() As Byte = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(strToHash)
        bytesToHash = md5Obj.ComputeHash(bytesToHash)
        Dim strResult As String = ""
        For Each b As Byte In bytesToHash
            strResult += b.ToString("x2")
        Next
        Return strResult
    End Function
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        TextBox2.Text = GenerateHash(TextBox1.Text) 'Output = MD5Hash(Input)
    End Sub
End Class


[/mb]
หัวข้อ: Re: Crack Md5 [vb]
เริ่มหัวข้อโดย: dapad ที่ เมษายน 21, 2012, 09:26:14 am
ใจจ้า