อ่าน Naruto 700 แปลไทย, อ่าน One Piece 782 แปลไทย, อ่าน Bleach 622 แปลไทย, อัพเดทข่าวประจำวันและข่าวไอที โหลดเพลง โหลดโปรแกรม คำคมโดนๆ

SMF & Programmer => Programmer => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2012, 12:06:54 pm

หัวข้อ: VB6 Code สั่งรัน Imacro
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2012, 12:06:54 pm
โค๊ด: [Select]
Option Explicit
Dim iim1 As Object
Dim bUseOpenIIM As Boolean
Dim miBrowser As Integer

Private Sub Form_Load()
Set iim1 = CreateObject("imacros")
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Dim iret As Long
Dim iplay As Integer
Dim s As String
Dim sCmdLine As String
sCmdLine = ""
iret = iim1.iimInit(sCmdLine)
iret = iim1.iimDisplay("Thaishadow Security & Reverse Engineering") '=ชื่อ ที่เราบันทึกไว้
iret = iim1.iimPlay("Thaishadow Security & Reverse Engineering") ''=ชื่อ ที่เราบันทึกไว้
If iret < 0 Then
End If
iret = iim1.iimExit
End Sub

ที่มา : thd